تنظیم پایتون پیشفرض در لینوکس 7, new

By |۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ،۲۰:۴۹:۰۶ +۰۰:۰۰بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۹|new, Python, CentOS 7 - 8|

{باید دقت داشت در تعریف ورژن پایتونی که قرار است به صورت دیفالت ...