برچسب: new، تعریف RAID و انواع آن،Redundant Array of Independent Disks،RAID،RAID  چیست،رید چیست،تفاوت RAID ها،انواع RAID ها،نحوه تنظیم هارددیسک بر روی سرورها،ساختار انواع RIAD در سرورها،RAID 0

رید بندی سرور ۰

تعریف RAID و انواع آن

اصطلاح RAID برگرفته از عبارت Redundant Array of Independent Disks به معنای آرایه‌ای افزونه از دیسک‌های مستقل و مجزاست. این تکنولوژی برای مجازی‌سازی متعدد هارددیسک‌های مستقل به یک یا چند آرایه برای بهبود عملکرد، ظرفیت و دسترسی است.