تعریف RAID و انواع آن

By |۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ،۲۰:۴۸:۴۵ +۰۰:۰۰بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۹|new, سرور فیزیکی|

اصطلاح RAID برگرفته از عبارت Redundant Array of Independent Disks به معنای آرایه‌ای افزونه ...