برچسب: راز سر به مهر

راز سر به مهر توافق موقت ژنو ۰

راز سر به مهر، توافق موقت ژنو

گزیده از کتاب ” راز سر به مهر ، کتاب اول ، توافق موقت ژنو ” . گروه نویسندگان: دکتر محمدجواد ظریف ، دکتر علی‌اکبرصالحی، دکتر سید عباس عراقچی ، دکتر مجید تخت‌روانچی