دسته: Windows Server 2012

Windows Server 2012 troubleshooting

ویندوز سرور 2012 ۰

نصب Active Directory در ویندوز سرور 2012

فرض را برآن می گیریم که شما یک ویندوز سرور خام دارید در این حال موارد گفته شده انجام می دهیم.ابتدا با زدن کلیدهای ترکیبی CTRL+R وارد پنجره شده و فرمان sysdm.cpl را وارد . چند نکته مهم: همیشه برای domain خود از نام مناسب استفاده کنید. به سروری که اکتیو دایرکتوری روی آن نصب میشود یک ip ثابت ودر رنج شبکه بدهید. Dns سرور را همان ip سرور بگذارید.