رفتن به نوشته‌ها

Category: CentOS 7 – 8

نصب Skype در centos – رفع ارور libatomic

Skype is one of the most popular communication applications in the world that allows you to make free online audio and video calls, and affordable international calling to mobiles and landlines worldwide.

Skype is not an open-source application and it is not included in the CentOS repositories.

This tutorial explains how to install the latest version of Skype on CentOS 7.

تنظیم پایتون پیشفرض در لینوکس 7, new

{باید دقت داشت در تعریف ورژن پایتونی که قرار است به صورت دیفالت تعریف شود، شماره ی ورژن به صورت کامل نوشته شود.
به طور مثال به جای نوشتن python3 به تنهایی باید python3.2 نوشته شود.» }

یکی از مشکلات رایج مدیران سرور و کاربران لینوکسی انتخاب پایتون پیش فرض در سیستم است . برای مثال بر روی لینوکس شما ۲ نسخه پایتون ۲ و ۳ نصب است و شما می خواهید به صورت پیشفرض با زدن دستور python از پایتون ۳ استفاده شود نه پایتون ۲ ، برای رفع این مشکل می توانید به صورت زیر عمل نمایید:

نصب کارت گرافیک در سنتوس 7 CentOS

How to install the NVIDIA drivers on CentOS 7 Linux
The CentOS 7’s support for Nvidia video graphic cards comes in a form of an open source nouveau driver. In case the nouveau driver is not a sufficient solution, users can install the official Nvidia driver as a proprietary alternative. This step by steps tutorial will guide you through the entire process on Nvidia driver installation.