مقالات – ترجمه

Home/مقالات - ترجمه

بررسی تطبیقی آوایی و دیداری در موسیقی و معماری

By |۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ،۲۰:۲۵:۴۳ +۰۰:۰۰دی ۳۰ام, ۱۳۹۹|مقالات - ترجمه|

ارائه شده در کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات نویسندگان: دکتر جواد دیواندری، ...

پالایش (فیلترینگ) اینترنت در اروپا

By |۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ،۱۹:۵۸:۱۷ +۰۰:۰۰دی ۳۰ام, ۱۳۹۹|مقالات - ترجمه|

نویسندگان: حامد بابازاده مقدم – عمار اسلامخواه فصلنامه علمی “علوم خبری” سال چهارم ...

نقش اینترنت در فروکش کردن جنبش های اجتماعی

By |۱۳۹۹/۱۲/۹ ،۱۱:۵۳:۴۹ +۰۰:۰۰دی ۳۰ام, ۱۳۹۹|مقالات - ترجمه|

نویسندگان: دکتر رحیم خستو، مرضیه حدادی، عمار اسلامخواه فصلنامه ی علمی “علوم خبری” ...

Go to Top